Monthly Archives: October 2020

Một ngôi nhà kính trên sa mạc Mexico

Vào lúc hoàng hôn, ngôi nhà xuất hiện như một chiếc hộp phát quang quẻ, những tấm gương phản chiếu ánh sáng của bầu trời và màu đất son của sườn núi, như thể một ảo tượng, sẽ sớm tan biến khi màn đêm buông xuống. Casa Etérea – nằm …

Read More »