Categories
Du lịch quốc tế

Đại dịch ẩn trên tuyến đầu của Du lịch Hơn 6.000 viên chức của Cục thống trị bình yên liên lạc vận tải đã nhiễm coronavirus. Các công nhân nói rằng các giải pháp an toàn thư thả đã góp phần vào sự lây lan.

Đại dịch ẩn trên tuyến đầu của Du lịch Hơn 6.000 viên chức của Cục thống trị bình yên liên lạc vận tải đã nhiễm coronavirus. Các công nhân nói rằng các giải pháp an toàn thư thả đã góp phần vào sự lây lan.