Daily Archives: February 11, 2021

Đám cưới bị hoãn lại. Lần nữa.

Các nơi đã được đặt trước, hoa được chọn, y phục được xây dừng riêng, thực đơn nếm thử và danh sách phát được sắp xếp. Nhưng khi vi rút coronavirus tàn phá toàn cầu vào năm ngoái và việc du lịch ngừng hoạt động, nhiều cặp đôi đã lên …

Read More »