Monthly Archives: February 2021

Sắp có: ‘Hộ chiếu vắc xin’ Trong tương lai gần, việc đi lại có thể yêu cầu tài liệu kỹ thuật số cho thấy rằng hành khách đã được tiêm phòng hoặc xét nghiệm vi rút coronavirus. Câu trả lời cho câu hỏi của quý khách. Của Tariro Mzezewa

Sắp có: ‘Hộ chiếu vắc xin’ Trong tương lai gần, việc đi lại có thể yêu cầu tài liệu kỹ thuật số cho thấy rằng hành khách đã được tiêm phòng hoặc xét nghiệm vi rút coronavirus. Câu trả lời cho câu hỏi của quý khách. Của Tariro Mzezewa

Read More »

Đại dịch ẩn trên tuyến đầu của Du lịch Hơn 6.000 viên chức của Cục thống trị bình yên liên lạc vận tải đã nhiễm coronavirus. Các công nhân nói rằng các giải pháp an toàn thư thả đã góp phần vào sự lây lan.

Đại dịch ẩn trên tuyến đầu của Du lịch Hơn 6.000 viên chức của Cục thống trị bình yên liên lạc vận tải đã nhiễm coronavirus. Các công nhân nói rằng các giải pháp an toàn thư thả đã góp phần vào sự lây lan.

Read More »