Daily Archives: May 6, 2021

Mâm cúng Rằm tháng 7 chuẩn xác nhất năm 2020

Ngày Rằm tháng Bảy, các gia đình thường làm mâm cỗ cúng thần linh, tổ tiên và các vong hồn chưa được siêu thoát. Dưới đây là gợi ý làm mâm cúng đơn giản.  Rằm tháng Bảy là một trong những dịp lễ quan yếu trong đời sống văn hóa tâm linh …

Read More »