Daily Archives: June 4, 2021

Du lịch có thể vui vẻ trở lại?

Đòi lại bầu trời. Vào đầu tháng 5, tôi đã thực hiện chuyến bay thương nghiệp trước tiên của mình kể từ khi các hạn chế đi lại đã sút giảm và việc tiêm phòng của tôi đã đạt hiệu lực toàn vẹn, để thăm con gái tôi ở Texas. …

Read More »