Daily Archives: June 16, 2021

Ai Muốn KS Có Hành lang?

Thật vậy, công nghệ đang giúp ích cho phiên thực chất tự phục vụ của các motel. Tại Capri, một nơi nghỉ năm 1963, ở Ojai, California, đã được tân trang lại ba năm trước, nhận phòng qua tin nhắn. 30 phòng của nó đều mở cửa ngoài trời và …

Read More »