Daily Archives: July 18, 2021

Các chuyên gia cho biết chỉ đường trên smartphone thông minh có thể khiến những người mới tập đi bộ gặp nguy hiểm

Đối với những người đi bộ đường dài thiếu kinh nghiệm, smartphone thông minh là một khí cụ đa năng: đèn pin, đèn hiệu nguy cấp và GPS, tất cả trong một vũ trang. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, việc những người đi bộ chỉ phụ thuộc smartphone …

Read More »