Daily Archives: July 20, 2021

Xem trái đất, ở Canada

Thay vì Trung Quốc, hãy thử khu vực Vancouver Khi Judy Lam Maxwell, chủ sở hữu của đơn vị du lịch Phố Tàu Lịch sử, hướng dẫn món ăn và chuyến đi bộ trong 3 giờ tới Khu Phố Tàu ở Vancouver (100 đô la), cô ấy giới thiệu cho …

Read More »