Categories
Du lịch quốc tế

Cách chúng tôi đang giúp quý khách nhìn toàn cầu

Cách chúng tôi đang giúp quý khách nhìn toàn cầu

Stephen Hiltner

Stephen Hiltnersan sẻ những câu chuyện từ khắp nơi trên toàn cầu ?

Ảnh của Jeffrey Walcott, ở Kenya

Tốt nhất của mình, du lịch có thể chuyển đổi chúng ta. Nó có thể tiến công thức chúng ta về sức mạnh phục hồi của tự nhiên, mở rộng năng lực tiến công giá cao các nền văn hóa khác nhau và dạy chúng ta trở thành đồng cảm hơn. Đây cũng là những thứ chúng tôi hy vọng bộ truyện có thể cung ứng.

Leave a Reply