Categories
Du lịch quốc tế

Cộng hòa Mauritius đã chứng kiến ​​nhu cầu giảm mạnh khi vắng khách du lịch, nhưng với nhiều chủ nhà sẵn sàng kì vọng, giá cả ổn định.

Cộng hòa Mauritius đã chứng kiến ​​nhu cầu giảm mạnh khi vắng khách du lịch, nhưng với nhiều chủ nhà sẵn sàng kì vọng, giá cả ổn định.

Leave a Reply