Categories
Du lịch quốc tế

Jeff Bezos có phải là nhà du hành vũ trụ không?

Khoảng sáu năm trước, Michael López-Alegría, khi đó là chủ toạ hiệp hội Hoa Kỳ và Andrew Turnage, tổng giám đốc của nhóm, khởi đầu thảo luận về ý tưởng của những chiếc đinh ghim như vậy.

NASA đã trao ghim cho các phi hành gia kể từ những ngày trước tiên của chương trình không gian

Ông López-Alegría nói: “Nhưng không có cơ quan nào khác có bất kỳ điều gì như vậy. “Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ về một thứ gì đó, khách du lịch biết đấy, như một chiếc kim băng chung, bởi vì vì điều đó nhịn nhường như chỉ công bình khi các quốc gia khác cũng phải có thứ gì đó để mặc.

Hiệp hội đã vượt qua tình trạng phức tạp “phi hành gia” bằng cách sử dụng thuật ngữ “du hành vũ trụ” để thay thế. Ông López-Alegría cho biết: “Có một số ý kiến ​​khác nhau trong thành viên và chúng tôi đã tránh sử dụng từ ‘phi hành gia’ trên các chứng chỉ đi kèm với những chiếc đinh ghim này,” ông López-Alegría nói.

Ông đã tặng một trong những chiếc đinh ghim dưới quỹ đạo cho Beth Moses của Virgin Galactic sau chuyến bay trước tiên của cô.

Ông López-Alegría, một cựu phi hành gia NASA, đã sở hữu rất nhiều đồ sử dụng du hành vũ trụ. Anh ta có một trong những chiếc đinh ghim của Hiệp hội các nhà thám hiểm không gian. Anh ta có ghim NASA, cũng như đôi cánh khi một sĩ quan Hải quân trở thành phi hành gia nhưng mà anh ta mặc trên bộ quân phục của mình. “Tôi có những thứ đó, nhưng tôi đã không mặc quân phục Hải quân kể từ khi nghỉ hưu,” anh nói.

Và anh ấy có thể nhận được một trong những chiếc cánh phi hành gia thương nghiệp của FAA vào năm tới. Ông López-Alegría, phó chủ toạ phụ trách phát triển kinh doanh của Axiom Space, một đơn vị ở Houston sắp xếp các chuyến đi của các công dân tư nhân tới Trạm vũ trụ quốc tế, sẽ là lãnh đạo của sứ mệnh trước tiên của Axiom, dự kiến ​​phóng vào tháng Giêng.

Ông López-Alegría, trước tiên, muốn khái niệm rộng hơn về phi hành gia, rằng nó bao gồm tất cả những người đã rời khỏi bầu khí quyển của Trái đất, ngay cả khi chỉ trong vài phút.

Leave a Reply