Categories
Du lịch quốc tế

Khi Aatish Taseer lần trước tiên tới TP Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã bị đóng cửa và mới mở đầu sự nghiệp viết lách của mình. Lần này, anh ấy mày mò các cuộc cách mệnh cá nhân và chính trị. Của Aatish Taseer và Joakim Eskildsen

Khi Aatish Taseer lần trước tiên tới TP Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã bị đóng cửa và mới mở đầu sự nghiệp viết lách của mình. Lần này, anh ấy mày mò các cuộc cách mệnh cá nhân và chính trị. Của Aatish Taseer và Joakim Eskildsen

Leave a Reply