Categories
Du lịch quốc tế

Làm cho tò mò, Không phải Khoảng cách, Điểm của Du lịch Là một nhà văn du lịch kỳ cựu được nhắc nhở trong một chuyến đi ngắn từ nhà của ông ở Pháp, khách du lịch không cần phải đi xa để có được điều đó. “tham quan nhỏ”, anh nhận thấy, có những phần thưởng riêng.

Làm cho tò mò, Không phải Khoảng cách, Điểm của Du lịch Như một nhà văn du lịch kỳ cựu được nhắc nhở trong một chuyến đi ngắn từ nhà của ông ở Pháp, khách du lịch không cần phải đi xa để có được điều đó. “tham quan nhỏ”, anh nhận thấy, có những phần thưởng riêng.

Leave a Reply