Categories
Du lịch quốc tế

Làm gì vào mùa hè này: Washington, DC Tại thủ đô của quốc gia, các khu phố có thể đi bộ như Logan Circle, West End / Foggy Bottom và Dupont Circle đang giới thiệu các nhà hàng mới với hàng loạt nhà hàng, siêu thị và phòng trưng bày ngoài trời.

Làm gì vào mùa hè này: Washington, DC Tại thủ đô của quốc gia, các khu phố có thể đi bộ như Logan Circle, West End / Foggy Bottom và Dupont Circle đang giới thiệu các nhà hàng mới với hàng loạt nhà hàng, siêu thị và phòng trưng bày ngoài trời.

Leave a Reply