Categories
Du lịch quốc tế

Làm thế nào để thử ‘Du lịch nhỏ’

Làm thế nào để thử ‘Du lịch nhỏ’

Amy Virshup

Amy Virshupcông bố 15 phút từ nhà ?

Căn nhà gỗ ven hồ tôi thuê cách nhà tôi ở Connecticut một đoạn đường ngắn.

Đó là một khu vực thu hút: Hồ trên đỉnh núi được tạo ra khi một con sông được xây dựng để phục vụ ngành công nghiệp sắt. (Thị trấn là nơi sinh sản lớn các loại súng bắn và súng thần công cho cách mệnh.)

Các nhà sử học nói rằng, có thời khắc, có tới 1.200 người sống ở đó. Chỉ còn lại một số cabinvà tất cả chúng đều nằm ngoài lưới. Của tôi có năng lượng mặt trời, nhưng nhiều người không.

Leave a Reply