Categories
Du lịch quốc tế

Năm nay, các viên chức Cục cai quản bình an liên lạc Vận tải đã phát hiện hơn 4.600 khẩu súng tại các trạm kiểm soát bình an sân bay và khoảng 87% trong số đó đã được nạp đạn.

Năm nay, các viên chức Cục cai quản bình an liên lạc Vận tải đã phát hiện hơn 4.600 khẩu súng tại các trạm kiểm soát bình an sân bay và khoảng 87% trong số đó đã được nạp đạn.

Leave a Reply