Categories
Du lịch quốc tế

Những Điều Cần Biết Về Đặt Du Lịch tới Châu Âu

Những Điều Cần Biết Về Đặt Du Lịch tới Châu Âu

Sarah Firshein

Sarah FirsheinĐi nghỉ nhưng không có đứa trẻ 3 tuổi ?

Monica Almeida / The New York Times

Tính linh hoạt của hotel và quy tắc hoàn tiền sẽ khác nhau vì vậy hãy đọc phiên bản in đẹp. Năm ngoái, Hy Lạp và Ý đã thông qua luật cho phép các hotel và các nhà cung ứng dịch vụ du lịch khác cấp tín dụng thay vì hoàn lại tiền cho các đặt phòng bị hủy.

Leave a Reply