Categories
Du lịch quốc tế

Những người mê say đường đi bộ, những người mê say nghệ thuật và những người yêu thích ẩm thực sẽ tìm thấy các dịch vụ mới trong và xung quanh Quảng trường Thời đại và các khu vực phụ cận dưới Đường 42, báo trước lời hứa về một sự phục hồi sôi động.

Những người mê say đường đi bộ, những người mê say nghệ thuật và những người yêu thích ẩm thực sẽ tìm thấy các dịch vụ mới trong và xung quanh Quảng trường Thời đại và các khu vực phụ cận dưới Đường 42, báo trước lời hứa về một sự phục hồi sôi động.

Leave a Reply