Categories
Du lịch quốc tế

TimesVideo Các gia đình đoàn viên khi Hoa Kỳ mở cửa cho khách du lịch tiêm chủng

TimesVideoFamilies đoàn viên khi Hoa Kỳ mở cửa cho khách du lịch tiêm chủng Những người thân đã xa cách những người thân yêu hơn 18 tháng sau cuối đã có thể gặp lại họ, sau khi Hoa Kỳ túa bỏ lệnh cấm du lịch đối với những người nước ngoài đã được tiêm chủng.