Categories
Du lịch quốc tế

Tin tức về vũ trụ và thiên văn học: Điểm nổi trội lớn nhất năm 2021

2021 là một năm quan yếu trong quỹ đạo và xa hơn

Michael Roston

Michael RostonNhìn lên bầu trời

NASA

Vào năm 2021, Tôi không thể ngừng xem video này được quay từ nhiều góc độ của phi cơ mới của NASA, Perseverance, hạ cánh trên hành tinh đỏ.

Xem lại một lần nữa, sau đó nhìn lại nhiều điểm nổi trội của không gian trong năm →

Leave a Reply